Predaj a distribúcia PC hardware a IT technológii E-SHOP

ELKO shop - Predaj a distribúcia PC hardware a IT technológii

Otváracia doba

Počítače Po-Pi  9,00-12,00
       13,00-18,00
So     9,00-12,00

Kontaktujte nás

Telefón 0949 348 464

Servis a záruka

Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba uvedená v cenníku alebo uvedená na internetovej stránke v čase kúpy.

Pri reklamovaní zakúpeného tovaru treba predložiť okrem zakúpeného výrobku aj doklady potvrdzujúce zakúpenie výrobku u našej spoločnosti, ktorými sú faktúra, dodací list prípadne záručný list, ktoré boli vystavené pri zakúpení výrobku a u výrobkov vyžadujúcich pre prepravu špeciálny obal /napr. monitory, tlačiarne, ZJ-PC značkových výrobcov, repro a.t.ď./aj tento obal.

Bez predloženia nadobúdacích dokladov a u výrobkov vyžadujúcich pre prepravu špeciálny obal nebude prinesený výrobok prevzatý, prípadne reklamačné konanie sa začne dſom dodania chýbajúceho dokladu, alebo obalu.

Pri reklamovaní zakúpeného výrobku, treba taktiež  najlepšie v písomnej forme, alebo presne opísať vadu, pre ktorú je výrobok reklamovaný. U výrobkov väčších rozmerov a výrobkov vyžadujúcich špeciálne balenie pre prepravu /napr. monitory, tlačiarne, ZJ-PC značkových výrobcov, repro a.t.ď./ aj pôvodný obal a aretačné prvky.

Za neoprávnenú reklamáciu sa účtuje poplatok 10,- EUR (301.26 Sk) bez DPH.
Za deſ skladovania cudzieho majetku do hmotnosti 10kg účtujeme 1,- EURO (30,126 Sk) . Nad 10kg účtujeme poplatok 2,- EURA (60.25 Sk). bez DPH.

Na mechanický poškodené výrobky sa záruka nevzťahuje a tieto nebudú prevzaté.

Výrobky zakúpene v cenách platných pre prepredajcov„D“ /dealer/ a to aj v prípade, že kupujúci si nepraje uviesť svoju identitu v nákupnom doklade sa reklamujú podľa pravidiel uvedených v zákone č.513/1991 v znení neskorších predpisov—Obchodnom zákonníku. Nákup za ceny  podľa kategórie „D“ je nákupom uskutočneným za účelom ďalšieho predaja.

Pravidla pre reklamovanie výrobku podľa zák. Č. 250/2007 v znení neskorších predpisov sa použijú pri výrobku, ktorý bol zakúpený za cenu podľa kategórie „D“ /dealer/ zvýšenú o 20%. Nákup za cenu zvýšenú o 20% od ceny uvedenej pre kategóriu „D“ je nákupom uskutočneným za účelom konečnej spotreby.

Pri zakúpení výrobku za cenu podľa  kategórie „D"  /dealer/ zvýšenú o 30% ma kupujúci nárok na výmenu výrobku do 48 hodín.

Pri zakúpení výrobku za cenu podľa  kategórie „D" /dealer/ zvýšenú o 40% ma kupujúci nárok na výmenu výrobku do 24 hodín.

Výrobky ktorých výrobca, alebo dovozca má zriadené autorizované servisné strediska reklamuje kupujúci priamo v týchto strediskách. Naša spoločnosť môže sprostredkovať styk medzi kupujúcim a servisným strediskom v mene kupujúceho za úhradu 14,- EUR (421.76 Sk) bez DPH a úhradu nákladov vynaložených na dosiahnutie účelu reklamácie. /dopravné, poštovné, balné...a.p./

Copyright © 2009 ELKO Shop | created by ELKO Shop | admin